Piotr Kosiński

automatyka domowa

System CCTV to zespół urządzeń, umożliwiających odbiór, przetwarzanie, archiwizowanie oraz wyświetlanie obrazu i dźwięku w obiektach monitorowanych. Jest on stosowany w firmach i obiektach użyteczności publicznej, coraz częściej jednak trafia także do prywatnych domów oraz budownictwa wielorodzinnego. Skrót CCTV pochodzi z języka angielskiego i składa się z pierwszych liter słów Closed Circuit Television, co można przetłumaczyć jako telewizja przemysłowa, monitoring wizyjny, wideonadzór, telewizyjne systemy dozorowe. Rozwiązanie to wchodzi w skład nowoczesnych instalacji bezpieczeństwa. System ten pozwala śledzić z odległości zdarzenia rejestrowane przez kamerę(y). Tak otrzymany obraz jest przesyłany (przez kabel lub drogą radiową) i odbierany tylko w centrum odbiorczym.


Już na etapie projektowania instalacji i doboru urządzeń należy pamiętać, że systemy CCTV różnią się między sobą głównie stopniem rozbudowania.

- najprostszy system bazuje na pojedynczej kamerze. Pozwala to na obserwowanie najbliższego otoczenia. Efekt monitoringu możemy oglądać na ekranie telewizora, monitora CCTV lub komputera. Istotną rolę odgrywają również urządzenia komutacyjne, modulatory oraz przetworniki A/C. Obraz może być archiwizowany za pomocą urządzenia rejestrującego.

- systemy zaawansowane, które są znacznie bardziej rozbudowane - nawet do kilkuset kamer. Wykorzystuje się w nich kamery analogowe lub sieciowe, a także urządzenia komutacyjne, multipleksery, dzielniki i przetworniki A/C.

Dobierając konkretne rozwiązanie należy mieć na uwadze fakt, że oferta rynkowa w zakresie systemów wizyjnych jest bardzo obszerna. 

Zestowy przez nas dobierane i montowane są wysokiej klasy. Do każdej instalacji istnieje możliwość wglądu zdalnie z każdego miejsca na ziemi, wystarczy tylko smartfon i dostęp do internetu. 

Copyright Piotr Kosiński AD2021